This site is not an official site of Daisy Global, and is for informational purposes only.”

“1. Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Daisy Global a slúži len na informačné účely.

 1. Účelom tejto webstránky NIE JE POSKYTOVAŤ FINANČNÉ ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ PORADENSTVO ALEBO AKO VÝZVA NA ČINNOSŤ, ale prezentovať vlastné, 3 ročné partnerské skúsenosti s D.AI.SY. NIE SOM ANI VLASTNÍKOM ANI ZAKLADATEĽOM!
 2. Informácie na tejto webovej stránke sú z minulosti, preto v žiadnom prípade nepredpovedajú budúcnosť. Pred každím rozhodnutím sa odporúča vykonať vlastný prieskum a analýzu na vlastnú zodpovednosť.

DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM UMELEJ INTELIGENCIE

Keď sa v roku 1994 spustil internet, všetci sa len posmievali, že je zbytočný a na nič, vrátane odbornej tlače… Teraz ho používa viac ako 5 miliárd ľudí… Najhodnotnejšie spoločnosti na svete sa stali tým, čím sú, vďaka internetu, vďaka čomu veľa ľudí veľmi zbohatlo.

No blockchain je v súčasnosti tiež ignorovaný 95 % populáciou, podľa nich nepoužiteľný a na nič, takže je tu veľmi silná podobnosť so spustením internetu… V roku 2023 cca. 300+ miliónov ľudí už vidí prelomový potenciál spoločností/iniciatív, ktoré na blockchaine sú/budú spustené. Stále sme na začiatku niečoho revolučného. Stojí to za zamyslenie pre každého, kto rozmýšľa strategicky, dlhodobo…

Mnohí ľudia veria, že úspešní a bohatí ľudia vďačia za svoj finančný blahobyt šťastiu. Šťastie však nie je nič iné ako stretnutie príležitosti a pripravenosti jednotlivca v tom istom priestore a čase. Takže, ste pripravení?

 

Čítaním tejto webstránky sa dozviete, ako môžete získať

1. udržateľný týždenný/mesačný pasívny príjem, ako aj

2. majetkový podiel v poprednej fintech spoločnosti Endotech, ktorý môže byť v strednodobom až dlhodobom horizonte vysoko ziskový.

Ide o jednorazovú PODPORU, o ktoré sa nemusíte starať na dennej báze a nemusíte venovať čas učeniu sa.

Prostredníctvom svojej D.AI.SY podpory môžete získať majetkový podiel vo fintech spoločnosti EndoTech a podieľať sa na denných výnosoch z automatizovaného obchodovania na devízovom trhu založenom na umelej inteligencii (AI).

Dôležitá informácia:

Dňa 21. februára 2024 sa skončí podpora prvého/tohto projektu D.AI.SY, keďže cieľová suma 500 miliónov dolárov bola dosiahnutá pre fintech spoločnosť Endotech za účelom vývoja a testovania AI systémov obchodovania. Dôležité je, že všetci členovia D.AI.SY budú naďalej dostávať denné výnosy z obchodovania, pričom možnosť týždenných výplat výnosov sa nezmení. Táto skutočnosť, dáva dostatočnú istotu, že systém je udržateľný aj bez ďalšej podpory, vďaka reálnemu obchodovaniu!

Po 21. februári 2024 nebude umožnené vstupovať novým členom do tohto projektu, ani existujúcim členom navyšovať ich existujúcu podporu. Podľa plánov 1. Septembra 2024 D.AI.SY sa premení na súkromný, len pre existujúcich členov určený, uzavretý decentralizovaný hedge fund. Takže dvere do tohto súkromného a elitného fondu sú otvorené len do 21. februára 2024.

Dňa 21. februára 2024 sa zároveň spustí 2.projekt. Je veľký predpoklad, že to bude projekt z oblasti „gaming”-u. Ročný obrat tohto sektora presahuje niekoľko stoviek miliárd dolárov. Ak sa ktokoľvek zapojí do prvého/tohto projektu do 21.02.2024, bude automaticky zaradený aj do 2. projektu a bude mať možnosť obstarať si „zakladateľský/founders “ balíček! Zakladateľský balík môže mať viacero výhod, ako napr. podiel na zisku atď.

Čo presne je D.AI.SY?

D.AI.SY – v januári 2024 – je inteligentná zmluva na blockchaine s komunitou vyše 227+ tisíc ľudí. Prostredníctvom podpory sa podporuje vývoj a testovanie systémov umelej inteligencie (AI), z ktorých má prospech každý účastník v podobe výnosov, majetkového podielu a odmien. Samotný vývoj systémov umelej inteligencie realizuje medzinárodne uznávaná fintech spoločnosť EndoTech.

Prečo D.AI.SY?

 1. Za 3 roky skúseností s D.AI.SY, bol som a stále som svedkom jedinečného férového prístupu zakladateľov, ich otvorenosti, vystupovaniu s vlastnou tvárou, neprenášania zodpovednosti a dodržiavania slova.
 2. Spoločnosť Endotech a Dr. Anna Becker sú pre mňa zárukou profesionality a finančnej návratnosti/ziskovosti – prostredníctvom pozitívneho AI obchodovania a akcií spoločnosti Endotech.
 3. Potenciál pre zložené úročenie (doterajšie výsledky ukazujú 2-20 % mesačne). Veľkou výhodou zloženého úročenia je, že vaše úspory rastú exponenciálne, t. j. zrýchľujúcim sa tempom.
 4. Možnosť vyžiadať si vygenerované výnosy týždenne (od piatka večera do nedele večera). Požadovaný výnos je pripísaný nasledujúci pondelok do TRON peňaženky v USDT.
 5. Možnosť vlastniť majetkový podiel vo fintech spoločnosti EndoTech (https://endotech.io), ktorý by podľa ich aktuálnych plánov mohol byť speňažený prostredníctvom IPO v decembri 2024.

Ôsmy div sveta – zložené úročenie

„NAJLEPŠÍ MATEMATICKÝ VYNÁLEZ NA SVETE JE ZLOŽENÉ ÚROČENIE. KTO TOMU ROZUMIE, TEN SI TO ZASLÚŽI…. KTO NIE, TEN TO ZAPLATÍ“.

Veľkou výhodou zloženého úročenia je, že vaše úspory rastú exponenciálne, t. j. zrýchľujúcim sa tempom.

Výnosy z testovania AI

Za 21 mesiacov vývoja a testovania, Forex AI dosiahol hrubý systémový/zložený výnos 1393%!

Všetkých 21 mesiacov testovania boli pozitívne, teda výnosy boli kladné. Nezabúdajte, dosiahnuté výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov!

Na obrázku nižšie môžete vidieť, ako sa vyvíjali/vyvíjajú dostupné výnosy na Forexe (V strednom stĺpci sú uvedené mesačné výnosy!). Väčšina veľkých správcovských fondov priniesla svojim klientom počas zobrazeného obdobia záporné výnosy, zatiaľ čo D.AI.SY počas celého obdobia sa drží v kladných výnosoch!

Podiel v spoločnosti EndoTech

Facebook, Google, Amazon… giganti, ktorí vďaka internetu sa stali najväčšími a najziskovejšími firmami na svete. Kto nechcel byť na začiatku, keď s minimálnou investíciou sa mohli kúpiť akcie týchto spoločností, ktoré dnes majú obrovskú hodnotu?

Podľa Microsoftu a mnohých odborníkov nasledujúce roky budú rokmi pre spoločnosti vyvíjajúce umelú inteligenciu.  Jednou z takýchto spoločností je aj fintech spoločnosť EndoTech (https://endotech.io/), ktorá okrem iného vyvíja a testuje umelú inteligenciu na devízové obchodovanie s vynikajúcimi výsledkami. Predpokladá sa, že v ďalšej ére internetu (web3) spoločnosti v oblasti fintech/umelej inteligencie položia základy pre úspešné spoločnosti ako boli Facebook a Google.

V závislosti od výšky podpory je možné získať podiel v spoločnosti Endotech.

AKO SA ZAPOJIŤ?

Nákupom takzvaných „Tier“ balíkov. Tých je 10 a môžete si ich kúpiť len v poradí. Od „Tier 2” sú povolené aj „Momemtum Tier“-y, kde sa obchoduje s vyšším podielom. Počet nákupov balíkov „Tier“ nie je obmedzený. V poslednom stĺpci je uvedený počet akcií Endotech pre jednotlivé „Tier“-y.

ZHRNUTIE

 • D.AI.SY vie poskytnúť výnosy z AI testovania, podiel v spoločnosti EndoTech a odmeny za prípadne odporúčanie (avšak nie je podmienkou účasti v D.AI.SY).
 • D.AI.SY nie je spoločnosť, je to „smart contract” na blockchaine, ktorý zabezpečuje podporu so 100% transparentnosťou a prehľadnosťou.
 • Do D.AI.SY momentálne sa môžu zapojiť len súkromné osoby, o čom svedčí rastúca medzinárodná komunita. Spoločnosti sa môžu zúčastniť len nepriamo prostredníctvom svojich vlastníkov.
 • Partnerom platformy D.AI.SY je celosvetovo uznávaná fintech spoločnosť EndoTech (https://endotech.io/).
 • Spoluzakladateľka spoločnosti EndoTech – Dr. Anna Becker s viac ako 20-ročnými odbornými skúsenosťami.
 • Pozitívne výsledky obchodovania aj v tomto negatívnom, recesívno-inflačnom ekonomickom prostredí. Rovnako ako pri každom obchodovaní neexistuje žiadna záruka výnosov.
 • Príležitosť pre zložené úročenie. Vytvorené zisky môžu byť vyplácané týždenne.
 • V závislosti od výšky podpory podiel v spoločnosti Endotech.
 • D.AI.SY WHITE PAPER – https://daisycrowd.com/endotech/
 • D.AI.SY webstránka – https://daisycrowd.com

V prípade, ak máte záujem o najnovšie diania, alebo o projekt D.AI.SY, prípadne otázky, tak ma kontaktujte emailom, alebo na čísle +421 945 455 935 alebo na oficiálnej stránke DAISY Telegram.